Estrilda astrild 5/4/2020
Concello: CARBALLO (CO)
Comentario: Visto dende casa bando de 9 ex. na zona de Rego da Balsa.
Observadores: Adrián Bartolomé Husson
Sylvia melanocephala 5/4/2020
Concello: CARBALLO (CO)
Comentario: Visto dende casa, 1 M. na zona de Rego da Balsa.
Observadores: Adrián Bartolomé Husson
Delichon urbicum 5/4/2020
Concello: BURELA (LU)
Comentario: 3 ex. en Burela (LU).
Observadores: Luis José Salaverri Leiras
Hieraaetus pennatus 2/4/2020
Concello: PONTEVEDRA (PO)
Comentario: 1 ex. morfo claro, sobrevoando a zona da Parda na cidade de Pontevedra.
Observadores: Anxo Noel Gómez Pallares,Juan Antonio Gómez Escariz
Hirundo daurica 2/4/2020
Concello: TEO (CO)
Comentario: 2 ex. sobrevoando a parroquia de Calo.
Observadores: José Luis Fernández Carnero
Apus sp. 30/3/2020
Concello: VIGO (PO)
Comentario: 3 ex. observados a última hora no barrio de Coia. O día 1 de abril vóltanse a observar 5 ex. reclamando a media altura, e o día 4 dous ex. voando a baixa altura.
Observadores: David Sobreira
Accipiter nisus 28/3/2020
Concello: VIGO (PO)
Comentario: Unha femia seguindo a unhas pombas e esta a sua vez perseguida por duas pegas.En Teis entre a av. de Buenos Aires e Sanjurjo Badia.
Observadores: Javier Rodriguez Escudero,Raquel Doval Carregal
Cuculus canorus 27/3/2020
Concello: MONDOÑEDO (LU)
Comentario: 1 exemplar en Soutoxuane. Primeira escoita do ano.
Observadores: Luís Javier Cantil Rodríguez
Anthus trivialis 27/3/2020
Concello: MONDOÑEDO (LU)
Comentario: 1 exemplar en Soutoxuane. primeira observación do ano.
Observadores: Luís Javier Cantil Rodríguez
Cuculus canorus 26/3/2020
Concello: CAMARIÑAS (CO)
Comentario: 1 ex. cantado na zona de Ponte do Porto.
Observadores: José Luis Leis Figueiras
Hirundo rustica 26/3/2020
Concello: CAMARIÑAS (CO)
Comentario: 15 ex. sebrevoando a aldea de Ponte do Porto.
Observadores: José Luis Leis Figueiras
Falco peregrinus 25/3/2020
Concello: VILAGARCÍA DE AROUSA (PO)
Comentario: 1 ex. en voo dende o este cara ao norte.
Observadores: Eileen Walters McVeigh
Lullula arborea 25/3/2020
Concello: VILAGARCÍA DE AROUSA (PO)
Comentario: Cando menos 1 ex. nos Montes Xaquín-Perrón-Rubians.
Observadores: Eileen Walters McVeigh
Upupa epops 24/3/2020
Concello: PONTECALDELAS (PO)
Comentario: 1 ex. escoitado no lugar de Insua.
Observadores: Santiago Carreño Morales
Pandion haliaetus 24/3/2020
Concello: TUI (PO)
Comentario: Remontando el Miño.
Observadores: Marc Bonjoch Valls
Accipiter nisus 19/3/2020
Concello: PONTEVEDRA (PO)
Comentario: 1 ex. sobrevoando a zona da Parda, na cidade de Pontevedra.
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Milvus migrans 19/3/2020
Concello: MUGARDOS (CO)
Comentario: 1 ex. sobre O Seixo. 1ª observación de 2020.
Observadores: Pedro Cruzado Díaz
Hirundo rustica 18/3/2020
Concello: A CORUÑA (CO)
Comentario: 1 ej. en la Avenida de Navarra (punto habitual de la especie), primera observación del año.
Observadores: Rodrigo Ariel López Pérez
Cinclus cinclus 15/3/2020
Concello: CAMARIÑAS (CO)
Comentario: 3 ex., un de eles entrando nun furado debaixo dunha ponte,no rio grande de Ponte do Porto.
Observadores: José Luis Leis Figueiras
Phylloscopus ibericus 14/3/2020
Concello: CAMARIÑAS (CO)
Comentario: 2 ex. cantando en uha zona de Ponte do Porto.
Observadores: José Luis Leis Figueiras
Upupa epops 14/3/2020
Concello: A LAMA (PO)
Comentario: 1 ex. nas Ermidas.
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Sitta europaea 12/3/2020
Concello: CAMARIÑAS (CO)
Comentario: Un ex. observado en unha carballeira na zona de Ponte do Porto.
Observadores: José Luis Leis Figueiras
Egretta garzetta 11/3/2020
Concello: REDONDELA (PO)
Comentario: 25 ex. na portela.
Observadores: Carlos Luciarte
Milvus migrans 9/3/2020
Concello: Ría de Foz
Comentario: 1 ex. na ría de Foz (LU).
Observadores: Luis José Salaverri Leiras
Hirundo rustica 8/3/2020
Concello: VILABOA (PO)
Comentario: 1 ex. na Pedra dos Caralletes pola mañá.
Observadores: Óscar Santomé Portela,Vítor Xosé Cabaleiro Barroso
Circaetus gallicus 8/3/2020
Concello: AVIÓN (OU)
Comentario: Un exemplar sobrevoando a aldea de Pascais.
Observadores: Norman Juncal
Pyrrhocorax pyrrhocorax 8/3/2020
Concello: VALDOVIÑO (CO)
Comentario: 23 ex. chegan voando dende o NE, cruzando a canle da lagoa e parando nas dunas da praia da Frouxeira.
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Milvus migrans 8/3/2020
Concello: LUGO (LU)
Comentario: Primeira cita persoal, no Río Miño ó seu paso por Lugo (A Tolda).
Observadores: Toño Salazar
Hirundo rustica 7/3/2020
Concello: VIGO (PO)
Comentario: Primeiras chegadas a lugares tradicionais de cría na parroquia de Beade.
Observadores: Porfirio Solla González
Bubulcus ibis 7/3/2020
Concello: POIO (PO)
Comentario: Continúan os 7 ex. en Lourido.
Observadores: Vítor Xosé Cabaleiro Barroso
Tadorna tadorna 7/3/2020
Concello: Ría de Foz
Comentario: 1 M. na ría de Foz (LU).
Observadores: Luis José Salaverri Leiras
Certhia brachydactyla 7/3/2020
Concello: FERROL (CO)
Comentario: Escoitados 2 MM cantores nunha parcela con eucaliptos, piñeiros e pés de caducifolio (Salix/Alnus) na mesma saída da cidade de Ferrol.
Observadores: Xabier Prieto Espiñeira
Calidris alba 5/3/2020
Concello: NIGRÁN (PO)
Comentario: 118 ex. en Panxón, Praia América.
Observadores: Carlos Luciarte
Arenaria interpres 5/3/2020
Concello: NIGRÁN (PO)
Comentario: 21 ex. en Panxón, Praia América.
Observadores: Carlos Luciarte
Haematopus ostralegus 5/3/2020
Concello: BAIONA (PO)
Comentario: 19 ex. na praia de Ladeira.
Observadores: Carlos Luciarte
Gyps fulvus 4/3/2020
Concello: MONDOÑEDO (LU)
Comentario: 8 exemplares en Soutoxuane.
Observadores: Luís Javier Cantil Rodríguez
Phalacrocorax aristotelis 3/3/2020
Concello: CAMARIÑAS (CO)
Comentario: 3 ex. pousados nas rochas, preto do cabo Vilán.
Observadores: José Luis Leis Figueiras
Falco peregrinus 3/3/2020
Concello: CAMARIÑAS (CO)
Comentario: 1 ex. desplumando unha pomba, na zona do cabo Vilán.
Observadores: José Luis Leis Figueiras
Arenaria interpres 3/3/2020
Concello: CAMARIÑAS (CO)
Comentario: 35 ex. alimentandose entre as rochas, na zona do cabo Vilán.
Observadores: José Luis Leis Figueiras
Carduelis spinus 3/3/2020
Concello: CAMARIÑAS (CO)
Comentario: Un bando de 80 ex. alimentándose preto do Río Grande na zona de Ponte do Porto.
Observadores: José Luis Leis Figueiras