Oriolus oriolus 25/5/2022
Concello: FERROL (CO)
Comentario: 1 ejemplar escuchado, visto y grabado, en campos de Ponzos.
Observadores: Antonio Gutiérrez
Ardea purpurea 24/5/2022
Concello: VALDOVIÑO (CO)
Comentario: 3 exemplares na lagoa, na zona de carregal. Levantáronse por separado, xuntáronse en voo e voltaron ao carregal. Varios reclamos. A maior cantidade desta especie vista por este observador neste lugar.
Observadores: Miguel A. Fernández Pérez
Hieraaetus pennatus 23/5/2022
Concello: PONTEVEDRA (PO)
Comentario: 1 ex. sobrevoa o barrio da Parda, en Pontevedra cidade. Exemplar distinto ó do día 9 de maio.
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Acrocephalus arundinaceus 22/5/2022
Concello: FERROL (CO)
Comentario: Un M. cantando no carrizal de Doniños.
Observadores: Antonio Gutiérrez,León Gutiérrez,Pablo Gutiérrez Varga
Falco subbuteo 22/5/2022
Concello: FERROL (CO)
Comentario: Unha parella na lagoa de Doniños.
Observadores: David Martínez Lago
Acrocephalus scirpaceus 22/5/2022
Concello: PONTEVEDRA (PO)
Comentario: 1 ex. cantando na charca do Burgo, dentro do ENIL Xunqueira de Alba.
Observadores: Vítor Xosé Cabaleiro Barroso
Plegadis falcinellus 21/5/2022
Concello: MEAÑO (PO)
Comentario: 2 ex. na Chanca.
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Jynx torquilla 21/5/2022
Concello: RUBIÁ (OU)
Comentario: 1 ex. oído nas proximidades do Robledo da Lastra.
Observadores: Miguel Ángel Conde Teira
Cuculus canorus 21/5/2022
Concello: RUBIÁ (OU)
Comentario: 1 oído nas proximidades do Robledo da Lastra.
Observadores: Miguel Ángel Conde Teira
Uria aalge 21/5/2022
Concello: CARBALLO (CO)
Comentario: Un exemplar en plumaxe nupcial fronte á praia Pedra do Sal.
Observadores: Pedro Galán Regalado
Plegadis falcinellus 21/5/2022
Concello: RIBADEO (LU)
Comentario: 2 ex. comendo nas charcas de Rinlo, un deles anelado.
Observadores: Jorge Mouriño
Circus aeruginosus 21/5/2022
Concello: O GROVE (PO)
Comentario: 1 ex. sobrevoando a lagoa da Bodeira.
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Sterna sandvicensis 21/5/2022
Concello: O GROVE (PO)
Comentario: 11 ex., en lances de pesca, na Lanzada.
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Acrocephalus scirpaceus 21/5/2022
Concello: O GROVE (PO)
Comentario: 2 M. escoitados na lagoa da Bodeira.
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Aquila chrysaetos 20/5/2022
Concello: RUBIÁ (OU)
Comentario: 1 ex. sobrevoa montes do concello.
Observadores: Miguel Ángel Conde Teira
Apus melba 20/5/2022
Concello: RUBIÁ (OU)
Comentario: Polo menos 5 ex. sobrevoan as proximidades do Estreito de Covas.
Observadores: Miguel Ángel Conde Teira
Anas platyrhynchos 20/5/2022
Concello: RUBIÁ (OU)
Comentario: 38 ex. ad.no encoro de Penarrubia e 7 parruliños crecidos.
Observadores: Miguel Ángel Conde Teira
Lanius senator 19/5/2022
Concello: MUROS (CO)
Comentario: 1 ej. H. Ad. en Ancoradoiro.
Observadores: Juan Pita-Romero Caamaño
Calidris ferruginea 19/5/2022
Concello: Ría de Foz
Comentario: 2 ex. mudando a plumaxe nupcial na ría de Foz (LU).
Observadores: Luis José Salaverri Leiras
Pernis apivorus 19/5/2022
Concello: FERROL (CO)
Comentario: Un ex. en Doniños.
Observadores: Antonio Gutiérrez,David Martínez Lago
Streptopelia turtur 19/5/2022
Concello: FERROL (CO)
Comentario: Un ex. na Malata.
Observadores: Antonio Gutiérrez,David Martínez Lago
Circus cyaneus 19/5/2022
Concello: FERROL (CO)
Comentario: Unha F./inm. sobrevoa Ponzos ao mediodía.
Observadores: Antonio Gutiérrez,David Martínez Lago
Falco subbuteo 19/5/2022
Concello: FERROL (CO)
Comentario: Un M. en Ponzos, Covas.
Observadores: David Martínez Lago
Emberiza calandra 19/5/2022
Concello: FERROL (CO)
Comentario: Dous M. cantores en prados preto de Ponzos e Santa Comba.
Observadores: Antonio Gutiérrez,David Martínez Lago
Ciconia nigra 19/5/2022
Concello: ABADÍN (LU)
Comentario: 1 ex. nun encharcamento da Serra do Xistral acompañado dunha Ardea cinerea. Levantan vo e pousan nunha pedra.
Observadores: Mariam Mariño
Ardea purpurea 19/5/2022
Concello: ABEGONDO (CO)
Comentario: 1 ej. Ad. en Cecebre
Observadores: Juan Pita-Romero Caamaño
Apus melba 18/5/2022
Concello: CAMARIÑAS (CO)
Comentario: 1 ex. voando con Apus apus na parroquia de Ponte do Porto,
Observadores: José Luis Leis Figueiras
Hippolais polyglotta 18/5/2022
Concello: CAMARIÑAS (CO)
Comentario: 1 ex. cantado nun silveiral na parroquia de Ponte do Porto.
Observadores: José Luis Leis Figueiras
Gavia immer 18/5/2022
Concello: O GROVE (PO)
Comentario: 2 ex. na Bahía da Lanzada. Moi tardíos.
Observadores: Javier Rodriguez Escudero
Coturnix coturnix 18/5/2022
Concello: FERROL (CO)
Comentario: Un ex. escoitado preto de Sartaña.
Observadores: Antonio Gutiérrez
Plegadis falcinellus 18/5/2022
Concello: MEAÑO (PO)
Comentario: 2 ex. xuv. no esteiro da Chanca.
Observadores: Javier Rodriguez Escudero
Pandion haliaetus 18/5/2022
Concello: SANXENXO (PO)
Comentario: 1 ex. voando sobre as Lagoas de Rouxique.
Observadores: Javier Rodriguez Escudero
Caprimulgus europaeus 17/5/2022
Concello: FERROL (CO)
Comentario: Dous ex. en Papoi.
Observadores: David Martínez Lago
Pernis apivorus 16/5/2022
Concello: RUBIÁ (OU)
Comentario: 2 ex. sobre camiño entre Covas e Vilardesilva.
Observadores: Miguel Ángel Conde Teira
Delichon urbicum 16/5/2022
Concello: RUBIÁ (OU)
Comentario: 4 niños nun viaducto sobre a aldea de Covas, 3 deles polo menos, ocupados.
Observadores: Miguel Ángel Conde Teira
Podiceps cristatus 16/5/2022
Concello: RUBIÁ (OU)
Comentario: 2 ex. en Covas, no encoro de Penarrubia.
Observadores: Miguel Ángel Conde Teira
Anas platyrhynchos 16/5/2022
Concello: RUBIÁ (OU)
Comentario: 11 polos moi crecidos no encoro de Penarrubia en Covas.
Observadores: Miguel Ángel Conde Teira
Alcedo atthis 16/5/2022
Concello: RUBIÁ (OU)
Comentario: 1 ex. preto da Central de Cornatel, Covas.
Observadores: Miguel Ángel Conde Teira
Milvus migrans 16/5/2022
Concello: RUBIÁ (OU)
Comentario: 2 ex. preto de Covas, pousados. Un deles ofrece a outro un obxecto longo non ben identificado.
Observadores: Miguel Ángel Conde Teira