Ciconia ciconia 22/7/2017
Concello: ORDES (CO)
Comentario: 54 ex. descansando nunha pradeira da parroquia de Lesta ás 8:30 h/of .
Observadores: Marcos Suárez Gómez
Upupa epops 22/7/2017
Concello: BARREIROS (LU)
Comentario: 1 ex en S.Pedro de Benquerencia
Observadores: Carlos Murias Álvarez
Emberiza citrinella 22/7/2017
Concello: BOIRO (CO)
Comentario: 1 M. en Sabuceda en Sierra de Barbanza
Observadores: Eileen Walters McVeigh
Lanius meridionalis 22/7/2017
Concello: BOIRO (CO)
Comentario: 1 ex. en Sabuceda en Serra da Barbanza.
Observadores: Eileen Walters McVeigh
Oenanthe hispanica 22/7/2017
Concello: CARBALLEDA (OU)
Comentario: Observación de 2 polos voantóns nun lugar nos derradeiros anos coñecido como de cría da especie. Estes polos son, polo estado actual da súa plumaxe, diferentes ao tamén polo que foi observado un mes atrás por Xose Manoel Carregal Silva e Graciela Fernández Arrojo, o cal indicaría que se teñen reproducido no lugar este ano máis de unha parella da especie ou que houbo unha segunda rolada da mesma parella.
Observadores: Juan Carlos Epifanio Lemos
Caprimulgus europaeus 22/7/2017
Concello: MALPICA DE BERGANTIÑOS (CO)
Comentario: Dous exemplares pousados nun camiño forestal en Cambre ás 20 horas
Observadores: Adrián Bartolomé Husson
Oriolus oriolus 22/7/2017
Concello: CARBALLO (CO)
Comentario: Escoitado un ex. en O Pego-Rus
Observadores: Adrián Bartolomé Husson
Falco peregrinus 21/7/2017
Concello: CASTRO DE REI (LU)
Comentario: Un ex. no entorno da Lagoa de Caque acosando a canto Milvus migrans atopaba ó seu paso, a lo menos 4.
Observadores: Fernando Fernandez de Soto
Circus aeruginosus 21/7/2017
Concello: CASTRO DE REI (LU)
Comentario: Unha F. na Lagoa de Caque
Observadores: Fernando Fernandez de Soto
Lanius collurio 21/7/2017
Concello: BARREIROS (LU)
Comentario: Grupo familiar con al menos 2 volantones en Sarxende
Observadores: Carlos Murias Álvarez
Ciconia ciconia 20/7/2017
Concello: ORDES (CO)
Comentario: 19 ex. descansando a primeira hora da mañá nunha pradeira da parroquia de Lesta. Alomenos tres deles marcados cadanseu cunha anela de cor( branca, vermella ou roxa) e código que non se puido ler.
Observadores: Marcos Suárez Gómez
Circaetus gallicus 18/7/2017
Concello: VILABOA (PO)
Comentario: 1 xuv. pousado nun poste de media tensión en Figueirido. Despois duns minutos buscando alimento levanta voo e diríxese cara ao monte da Fracha
Observadores: Vítor Xosé Cabaleiro Barroso
Milvus migrans 18/7/2017
Concello: TUI (PO)
Comentario: 2 ex. en voo, en Caldelas
Observadores: Carlos Luciarte,Carlos Santín,Chelo Pérez
Hieraaetus pennatus 18/7/2017
Concello: PARADELA (LU)
Comentario: 2 ex., un de morfo claro e outro morfo oscuro, na parroquia de As Cortes
Observadores: Fernando Fernandez de Soto
Falco tinnunculus 18/7/2017
Concello: Portugal
Comentario: 2 ex., 1 pousado nun tendido electríco e outro pousado nun poste, en Valença de miño
Observadores: Carlos Luciarte,Valentina Borgo
Lullula arborea 17/7/2017
Concello: VILANOVA DE AROUSA (PO)
Comentario: 4 exs. alimentándose no chan en Monte András
Observadores: Eileen Walters McVeigh
Cuculus canorus 17/7/2017
Concello: VIMIANZO (CO)
Comentario: 1 ex. na agra de Señoráns, especie cada vez máis rara na zona.
Observadores: Fernando García
Hieraaetus pennatus 16/7/2017
Concello: LUGO (LU)
Comentario: 1 ex. de morfo claro cicleando sobre o parque da Milagrosa.
Observadores: Manuel Pérez Devesa
Tringa ochropus 16/7/2017
Concello: PARADELA (LU)
Comentario: Un ex. nun charco dun pequeno desmonte de area a carón dun pinar en Andreade
Observadores: Fernando Fernandez de Soto
Circus pygargus 16/7/2017
Concello: LUGO (LU)
Comentario: Un M. en San Xoan do Campo
Observadores: Fernando Fernandez de Soto
Pyrrhocorax pyrrhocorax 16/7/2017
Concello: FERROL (CO)
Comentario: 8 ex. sobrevoando O Vilar, en Covas
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Corvus corax 16/7/2017
Concello: FERROL (CO)
Comentario: 2 ex. nas Cabazas, en Covas
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Actitis hypoleucos 16/7/2017
Concello: VIGO (PO)
Comentario: 3 ex. na xunqueira do Lagares.
Observadores: Carlos Luciarte,Carlos Santín
Streptopelia turtur 16/7/2017
Concello: VIGO (PO)
Comentario: 1 ex. na xunqueira do Lagares.
Observadores: Carlos Luciarte,Carlos Santín
Streptopelia turtur 15/7/2017
Concello: MALPICA DE BERGANTIÑOS (CO)
Comentario: Un ex. en Rio de Baa e dous en Cambre. A especie rarifícase de ano en ano na zona
Observadores: Adrián Bartolomé Husson
Tachybaptus ruficollis 15/7/2017
Concello: MALPICA DE BERGANTIÑOS (CO)
Comentario: Un exemplar no barreiro de Cerámicas El Progreso, en Buño.
Observadores: Manu Ruiz
Apus melba 15/7/2017
Concello: RUBIÁ (OU)
Comentario: 3 ex. nas proximidades do alto da Escrita.
Observadores: Manuel Pérez Devesa
Gyps fulvus 15/7/2017
Concello: RUBIÁ (OU)
Comentario: Un grupo de 17 ex. pasa sobre o alto da Escrita hacia a serra do Courel.
Observadores: Manuel Pérez Devesa
Pernis apivorus 15/7/2017
Concello: SANTIAGO DE COMPOSTELA (CO)
Comentario: 1 ex. pola zona forestal de O Romaño
Observadores: Fernando García
Oriolus oriolus 14/7/2017
Concello: FRADES (CO)
Comentario: 1 M. internándose nunha carballeira na parroquia de Galegos.
Observadores: Marcos Suárez Gómez
Hieraaetus pennatus 14/7/2017
Concello: ARTEIXO (CO)
Comentario: 1 ex. de morfo escuro en voo na zona de Coto Subico, na parroquia de Loureda
Observadores: Xabier Varela Varela
Circus pygargus 14/7/2017
Concello: PARADELA (LU)
Comentario: Unha F. melánica en Andreade
Observadores: Fernando Fernandez de Soto
Hieraaetus pennatus 13/7/2017
Concello: ARTEIXO (CO)
Comentario: 1 ex. en voo na periferia do casco urbano de Arteixo
Observadores: Xabier Varela Varela
Tyto alba 12/7/2017
Concello: LAXE (CO)
Comentario: 1 ex. nos campos tras a praia de Soesto
Observadores: Fernando García
Accipiter nisus 12/7/2017
Concello: LAXE (CO)
Comentario: 1 ex. en Soesto
Observadores: Fernando García
Elanus caeruleus 11/7/2017
Concello: FRADES (CO)
Comentario: 1 ad. pousado nun poste telefónico na parroquia de Vitre.
Observadores: Marcos Suárez Gómez
Circus pygargus 11/7/2017
Concello: MESÍA (CO)
Comentario: 2 ex. melánicos voando baixo nunha pradeira da parroquia de Xanceda.
Observadores: Marcos Suárez Gómez
Streptopelia turtur 11/7/2017
Concello: Portugal
Comentario: 1 ex., pousado nun tendido electrico, en Valença de Miño.
Observadores: Carlos Luciarte,Eva Fernandez Deza
Hieraaetus pennatus 11/7/2017
Concello: ARTEIXO (CO)
Comentario: 1 ex. en voo na zona de Ponte, na parroquia de Oseiro
Observadores: Xabier Varela Varela
Pyrrhula pyrrhula 10/7/2017
Concello: VIGO (PO)
Comentario: 1 femia nun xardín na parroquia de Beade. Especie moi pouco frecuente na zona.
Observadores: Porfirio Solla González