Platalea leucorodia 25/9/2023
Concello: POIO (PO)
Comentario: Grupo de 14 espátulas comiendo en un meandro de marea baja en la ría de Pontevedra. Un de las aves está anillada con las letras NFAZ.
Observadores: Juan Fernando Berezo Manso
Alcedo atthis 22/9/2023
Concello: VIGO (PO)
Comentario: Alomenos un ex. capturando camaróns na Xunqueira do Lagares.
Observadores: Porfirio Solla González
Rallus aquaticus 22/9/2023
Concello: VIGO (PO)
Comentario: 1 ex. expulsa do seu pousadoiro a un Alcedo atthis na Xunqueira do Lagares.
Observadores: Porfirio Solla González
Gallinago gallinago 22/9/2023
Concello: VIGO (PO)
Comentario: 2 ex. interactuando na Xunqueira do Lagares.
Observadores: Porfirio Solla González
Anas crecca 22/9/2023
Concello: VIGO (PO)
Comentario: 1 f. na Xunqueira do Lagares.
Observadores: Porfirio Solla González
Falco subbuteo 22/9/2023
Concello: VIGO (PO)
Comentario: 1 ex. captura un paseriforme na Xunqueira do Lagares.
Observadores: Porfirio Solla González
Saxicola rubetra 22/9/2023
Concello: SANTISO (CO)
Comentario: Até 9 ex. alimentándose nun mesmo sector dun prado cultivado na parroquia de Vimianzo, xunto varias S. rubicola.
Observadores: Jorge Mouriño
Platalea leucorodia 21/9/2023
Concello: CAMBRE (CO)
Comentario: Grupo de 4 ex. de 1º inv. alimentándose no intermareal e desembocadura do rego de San Pedro, no Graxal, onde se presenta moi raramente.
Observadores: José Antonio de Souza Bazarra
Tringa erythropus 18/9/2023
Concello: VILABOA (PO)
Comentario: Continua ex. observado onte na enseada de Larache.
Observadores: Marcos Prada
Tringa erythropus 17/9/2023
Concello: VILABOA (PO)
Comentario: 1 ind. en ensenada de Larache, Vilaboa, Pontevedra.
Observadores: Marcos Prada
Luscinia megarhynchos 16/9/2023
Concello: SANTISO (CO)
Comentario: Un ex. oculto entre a vexetación que reclama sen parar, na zona de vexetación arbustiva que hai na cola do Rego do Muíño, Encoro de Portodemouros. Horas despois, á noite, reaparecen él e a Locustella naevia vista 2 días atrás nesta localidade.
Observadores: Iván Orois Longarela
Calidris minuta 16/9/2023
Concello: Ría de Ortigueira
Comentario: Observados 3 ex. no esteiro de Cuíña-A Lagarea.
Observadores: Xabier Prieto Espiñeira
Calidris ferruginea 16/9/2023
Concello: Ría de Ortigueira
Comentario: Observados 21 ex. no esteiro de Cuíña-A Lagarea.
Observadores: Xabier Prieto Espiñeira
Calidris canutus 16/9/2023
Concello: Ría de Ortigueira
Comentario: Observados 7 ex. na ría central durante a baixamar.
Observadores: Xabier Prieto Espiñeira
Egretta alba 16/9/2023
Concello: Ría de Ortigueira
Comentario: Observados 7 ex. na ría central.
Observadores: Xabier Prieto Espiñeira
Platalea leucorodia 16/9/2023
Concello: Ría de Ortigueira
Comentario: Observados 16 ex. na ría central.
Observadores: Xabier Prieto Espiñeira
Anas acuta 16/9/2023
Concello: Ría de Ortigueira
Comentario: Observados 2 ex. no esteiro de Cuíña-A Lagarea.
Observadores: Xabier Prieto Espiñeira
Podiceps nigricollis 16/9/2023
Concello: AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (CO)
Comentario: 1 ex. no desaugadoiro do lago.
Observadores: Irene LS
Lanius collurio 16/9/2023
Concello: AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (CO)
Comentario: 1 ex. nunha árbore na zona do desaugadoiro do lago.
Observadores: Irene LS
Oenanthe oenanthe 16/9/2023
Concello: AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (CO)
Comentario: 1 ex. no lago.
Observadores: Irene LS
Ficedula hypoleuca 16/9/2023
Concello: AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (CO)
Comentario: 1 ex. na vila das Pontes.
Observadores: Irene LS
Circaetus gallicus 15/9/2023
Concello: AVIÓN (OU)
Comentario: En septiembre andan todavía as cobreiras por sus territorios de cría, dos individuos en la sierra do Suido cicleando en sus atalayas de descanso y observación.
Observadores: Juan Fernando Berezo Manso
Saxicola rubetra 15/9/2023
Concello: AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (CO)
Comentario: 1 ex. no lago.
Observadores: Irene LS
Muscicapa striata 15/9/2023
Concello: AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (CO)
Comentario: 1 ex. na vila das Pontes, podería ser o mesmo do 30/08/2023 por ser a mesma zona.
Observadores: Irene LS
Locustella naevia 14/9/2023
Concello: SANTISO (CO)
Comentario: Un ex. bastante confiado entre vexetación de ribeira (xuncos, salgueiros...) e silveiras próximas á desembocadura do Rego do Muíño (Encoro de Portodemouros).
Observadores: Iván Orois Longarela
Turdus viscivorus 14/9/2023
Concello: AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (CO)
Comentario: 2 ex. no comezo da senda que bordea o lago.
Observadores: Irene LS
Phylloscopus trochilus 14/9/2023
Concello: AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (CO)
Comentario: 1 ex. na senda que bordea o lago.
Observadores: Irene LS
Hieraaetus pennatus 14/9/2023
Concello: AVIÓN (OU)
Comentario: Un ex. na aldea de Taboazas.
Observadores: Javier Estévez Cortizo
Hieraaetus pennatus 13/9/2023
Concello: MONDOÑEDO (LU)
Comentario: 1 exemplar de morfo claro, en Soutoxuane (Mondoñedo), con anela metálica na pata esquerda.
Observadores: Luís Javier Cantil Rodríguez
Calidris alpina 13/9/2023
Concello: AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (CO)
Comentario: 1 xuv. no canal perimetral da entrada do lago.
Observadores: Irene LS
Alcedo atthis 13/9/2023
Concello: AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (CO)
Comentario: 1 ex. no desaugadoiro do lago.
Observadores: Irene LS
Ciconia ciconia 13/9/2023
Concello: CANGAS (PO)
Comentario: 1 xuv. observado ás 12:24 pousado na cheminea da fábrica de Massó.
Observadores: Xaquín Soliño