Sylvia communis 17/8/2018
Concello: PONTEVEDRA (PO)
Comentario: 1 ex. no Marco a primeira hora da mañá
Observadores: Vítor Xosé Cabaleiro Barroso
Platalea leucorodia 16/8/2018
Concello: SANXENXO (PO)
Comentario: 17 ex. no illote dos Leiros.
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Rallus aquaticus 16/8/2018
Concello: SANXENXO (PO)
Comentario: 1 ex. nunha das Barreiras de Rouxique.
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Hirundo daurica 16/8/2018
Concello: BARRO (PO)
Comentario: 3 ex. voando preto dunha ponte en Fonte de Curro.
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Hieraaetus pennatus 15/8/2018
Concello: VIGO (PO)
Comentario: Exemplar de morfo claro sobrevoando a parroquia de Castrelos.
Observadores: Alejandro García Fernández
Ptyonoprogne rupestris 15/8/2018
Concello: SILLEDA (PO)
Comentario: Uns 20 ex., posiblemente máis, sobrevoando a Fervenza do Toxa, en compañia de H.daurica.
Observadores: Anxo Noel Gómez Pallares,Juan Antonio Gómez Escariz
Hirundo daurica 15/8/2018
Concello: SILLEDA (PO)
Comentario: A lo menos 2 ex. sobrevoando a Fervenza do Toxa, con P. rupestris.
Observadores: Anxo Noel Gómez Pallares,Juan Antonio Gómez Escariz
Apus melba 13/8/2018
Concello: MALPICA DE BERGANTIÑOS (CO)
Comentario: 3 ex. cazando insectos no cumio do monte de Beo,sen dúbida procedentes de Sisargas
Observadores: Adrián Bartolomé Husson
Alectoris rufa 13/8/2018
Concello: COTOBADE (PO)
Comentario: 1 ad. e 1 xuv. na parroquia de Carballedo.
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Falco subbuteo 13/8/2018
Concello: PONTEVEDRA (PO)
Comentario: 1 ex. portando unha presa, posiblemente Apus sp., na zona de Bora.
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Aythya fuligula 13/8/2018
Concello: CASTRO DE REI (LU)
Comentario: Femia adulta.
Observadores: José Luis Gonzalez Busto
Hieraaetus pennatus 12/8/2018
Concello: OUTEIRO DE REI (LU)
Comentario: 1 ex. de morfo claro sobre o Polígono Industrial.
Observadores: Óscar Rivas López
Platalea leucorodia 11/8/2018
Concello: VIGO (PO)
Comentario: 1 ex. xunqueira do lagares, probablemente o mesmo da cita con fecha 29/6/2018
Observadores: Antonio González Lago
Aquila chrysaetos 11/8/2018
Concello: BECERREÁ (LU)
Comentario: Vista voando sobre a serra do Pico. Un inmaduro ou subadulto.
Observadores: Manuel Pérez Devesa
Hieraaetus pennatus 11/8/2018
Concello: FOLGOSO DO COUREL (LU)
Comentario: 1 ex. morfo oscuro pasa sobre o souto de Mercurín
Observadores: Carlos González,Óscar Rivas López
Hieraaetus pennatus 11/8/2018
Concello: PEDRAFITA DO CEBREIRO (LU)
Comentario: 1 ex. de morfo claro voando entre Brañas da Serra (Galicia) e Busmayor (León)
Observadores: Carlos González,Óscar Rivas López
Milvus migrans 11/8/2018
Concello: PEDRAFITA DO CEBREIRO (LU)
Comentario: 1 ex. voando entre Brañas da Serra (Galicia) e Busmayor (León)
Observadores: Carlos González,Óscar Rivas López
Accipiter gentilis 10/8/2018
Concello: FOLGOSO DO COUREL (LU)
Comentario: 1 M. cicleando sobre o alto do Campelo.
Observadores: Luis Fernández,Óscar Rivas López
Hieraaetus pennatus 10/8/2018
Concello: FOLGOSO DO COUREL (LU)
Comentario: 1 ex. morfo oscuro voa por diante do Monte Campelo.
Observadores: Luis Fernández,Óscar Rivas López
Ardea cinerea 10/8/2018
Concello: PONTEVEDRA (PO)
Comentario: 1 ex. sobrevoando o río Gafos á altura do Marco-Pontevedra
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Caprimulgus europaeus 10/8/2018
Concello: COTOBADE (PO)
Comentario: 2 ex. vistos na Parroquia de Carballedo.
Observadores: Juan Antonio Gómez Escariz
Ficedula hypoleuca 9/8/2018
Concello: MARÍN (PO)
Comentario: 1 ex. en Cotorredondo
Observadores: Vítor Xosé Cabaleiro Barroso
Pernis apivorus 9/8/2018
Concello: MORAÑA (PO)
Comentario: Un ex. campa polo curro de Amil.
Observadores: Enrique Serrano
Alcedo atthis 7/8/2018
Concello: REDONDELA (PO)
Comentario: 3 exemplares xuntos en vexetacion do esteiro do rio Alvedosa.
Observadores: Antonio Alfaya
Milvus milvus 6/8/2018
Concello: O VALADOURO (LU)
Comentario: Minhato adulto, campeando voando em círculos sobre umha zona aberta de prados sebes
Observadores: Xabi Lamelas
Aegypius monachus 5/8/2018
Concello: FORNELOS (PO)
Comentario: Un ex. acompañado de 2 Gyps fulvus cerca de unha carcasa
Observadores: David Villegas Ríos,Gonzalo R. Mucientes Sandoval
Podiceps cristatus 5/8/2018
Concello: CASTRO DE REI (LU)
Comentario: Volanderos, Caque
Observadores: José Luis Gonzalez Busto
Phylloscopus trochilus 5/8/2018
Concello: VALDOVIÑO (CO)
Comentario: Primeiros exemplares avistados este ano no encoro das Forcadas
Observadores: Xabier Prieto Espiñeira
Passer domesticus 4/8/2018
Concello: PONTEVEDRA (PO)
Comentario: Bando de 70 ex. mínimo comendo polas hortas no Marco-Pontevedra
Observadores: Vítor Xosé Cabaleiro Barroso
Oriolus oriolus 3/8/2018
Concello: LUGO (LU)
Comentario: 2 ex. preto da canteira do Veral, Carballido
Observadores: Miguel Ángel Conde Teira
Locustella naevia 3/8/2018
Concello: ABADÍN (LU)
Comentario: Un exemplar observado entre a vexetación de mato nun regato de turbeira na serra do Xistral, a uns 700 m. snm. Polo hábitat e época semella claramente un exemplar en paso migratorio.
Observadores: José Ramón Castro Gómez,Xabier Prieto Espiñeira
Numenius phaeopus 1/8/2018
Concello: REDONDELA (PO)
Comentario: Dous exemplares alimentándose no esteiro do rio Alvedosa.
Observadores: Antonio Alfaya
Tringa nebularia 1/8/2018
Concello: REDONDELA (PO)
Comentario: 32 exemplares alimentándose no esteiro do rio Alvedosa
Observadores: Antonio Alfaya
Pernis apivorus 30/7/2018
Concello: AVIÓN (OU)
Comentario: Avistado Halcón abejero sobrevolando bosque mixto, se posa en un árbol seco y al poco tiempo levanta vuelo
Observadores: Juan Fernando Berezo Manso
Aegypius monachus 30/7/2018
Concello: MACEDA (OU)
Comentario: 1 Ej. en el Alto do Rodicio con 3 Gyps fulvus.
Observadores: Juan Pita-Romero Caamaño
Pernis apivorus 29/7/2018
Concello: TORDOIA (CO)
Comentario: Un ex. no Monte Castelo
Observadores: Adrián Bartolomé Husson
Milvus migrans 29/7/2018
Concello: ORDES (CO)
Comentario: 54 ex.voando sobre o embalse de Vilagudín en dirección o durmidoiro da especie na parroquia de Ardemil.
Observadores: Marcos Suárez Gómez
Apus pallidus 28/7/2018
Concello: SANTIAGO DE COMPOSTELA (CO)
Comentario: Un exemplar en Fontiñas
Observadores: Agustín Alcalde Lorenzo
Pyrrhocorax pyrrhocorax 28/7/2018
Concello: VALDOVIÑO (CO)
Comentario: Os dous membros dunha parella alimentan a tres xóvenes na contorna de Ponta Frouxeira, Meirás.
Observadores: José Ramón Castro Gómez,Xabier Prieto Espiñeira